• : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /hsphere/local/home/kalil/mango.diceros.se/includes/file.inc on line 649.

Välkommen till Mradi Mango 

 Mradi Mango är ett trädplanteringsprojekt i Tanzania. Genom att plantera träd binds stora mängder koldioxid (CO2) av de växande träden och desto fler träd vi planterar desto mer koldioxid binds och därigenom minskas drivhuseffekten. För familjerna som tar hand om träden är de hjälp till självhjälp genom ge mangos som genom sitt tillskott av vitaminer i kosten förbättrar levnadsvillkoren och som vid rik skörd dessutom kan säljas på den lokala marknaden.Allt arbete som görs i projektet görs utan ersättning och 100% av donationerna går oavkortat till projektets arbete.Mradi Mangos fyra inriktningar är alla avsedda att främja trädplantering i Afrika och förbättra villkoren för barn och familjer i Afrika;Mradi Mango planterar tre träd hos en familj som om träden överlever i fyra år (då det säkerligen bär frukt) får en get som kommer att hjälpa familjen till bättre kosthållning. Dessutom får de frukt från träden som förbättrar den traditionella kosten med vitaminer.Vi planterar träd på skolor där skolklasserna tar hand om träden. Som incitament för att hålla träden vid liv kommer skolans elever och lärare att tillsammans bestämma vad för område skolan kommer att få en mindre donation att köpa in skolböcker till om träden överlever i fyra år. Dessutom tillfaller frukten från träden skolan att berika skollunchen med eller för att sälja på den lokala marknaden för att få in lite pengar till skolböcker.Vi arbetar också med att införa mer energisnåla kokhällar och soldrivna ”kök” (enligt samma princip som ett förstoringsglas). Solen är både miljövänlig och tillgänglig i överflöd i Afrika.Våra åtgärder syftar till att hjälpa barn och familjer samt minska skövligen av träd och skog. Halva vår planet var en gång täckt av skog m,en bara hälften återstår idag.I Östafrika kan stora delar av skogens tillbakagång relateras till befolkningen själv. Du kan läsa mer om detta, ochvad vi kan göra åt det, på engelska med denna länk.

Läs också gärna mer genom att klicka på flikarna i toppen på sidan.